ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สุขศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1) (มีภาษามือ)

 

วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ชุด สุขศึกษา จำนวน 11 ตอน


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก