ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณิตศาสตร์ ดินแดนมหัศจรรย์

วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ

 

เสริมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่1 (ป.1-3)

 

ชุด คณิตศาสตร์ ดินแดนมหัศจรรย์


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก