ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เสริมสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เสริมสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพประกอบวีดิทัศน์เสริมสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
รายการวีดิทัศน์:

รายการวีดิทัศน์

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

suchat2510
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก