ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 6

รายการวีดิทัศน์ชุดนี้เป็นรายการสาธิตท่าภาษามือไทยของคำศัพท์ต่างๆ
ผลิตขึ้นเพื่อใช้ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 6
ประกอบด้วยหมวดคำศัพท์ ดังนี้
กีฬา สถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศ วิชา

ดาวน์โหลดหนังสือภาษามือไทย 

http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/files/ThaiSignLanguageBooks/Tha...

ซึ่งจัดทำและเผยแพร่โดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 

ภาพประกอบวีดิทัศน์คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 6


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

รับชมรายการผ่าน YouTube

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0