ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 2

รายการวีดิทัศน์ชุดนี้เป็นรายการสาธิตท่าภาษามือไทยของคำศัพท์ต่างๆ
ผลิตขึ้นเพื่อใช้ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 2
ประกอบด้วยหมวดคำศัพท์ ดังนี้
เล่ม 2 สี รส ผลไม้ สัตว์

ดาวน์โหลดหนังสือภาษามือไทย 

http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/files/ThaiSignLanguageBooks/Tha...

ซึ่งจัดทำและเผยแพร่โดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 

ภาพประกอบวีดิทัศน์คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 2


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

รับชมรายการผ่าน YouTube

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0