ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ทบทวนความรู้ ชุด Tutor Channel GAT ฉบับ1 ตอน 1

รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ทบทวนความรู้ ชุด Tutor Channel GAT ฉบับ1 ตอน 1
โดย อ.ปิง  เจริญศิริวัฒน์
 

ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ
รายการวีดิทัศน์ชุดนี้ (มีภาษามือ)  มีเป้าหมายสำคัญคือเน้นการยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนทั่วประเทศ ระดับ ม.ปลาย แต่ ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป การเรียนนอกระบบและเด็กนักเรียนพิการ สามารถรับชมได้ ที่สำคัญคือ เน้นเปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการเรียนที่หลากหลาย

 

ภาพประกอบวีดิทัศน์รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ทบทวนความรู้ ชุด Tutor Channel GAT ฉบับ1 ตอน 1


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
รายการวีดิทัศน์:

รายการวีดิทัศน์

รับชมรายการผ่าน YouTube

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0