ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 “งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ” บทความ 6 สิงหาคม 2020 25
2 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” บทความ 29 มิถุนายน 2020 43
3 “คนพิการกับความรัก” บทความ 11 มิถุนายน 2020 63
4 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส บทความ 26 พฤษภาคม 2020 62
5 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” บทความ 14 พฤษภาคม 2020 74
6 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” บทความ 5 พฤษภาคม 2020 52
7 ชมรมตะวันทอแสง บทความ 27 เมษายน 2020 80
8 ครูผู้พิการ บทความ 8 เมษายน 2020 67
9 วันใหม่ของเด็กพิการ บทความ 18 มีนาคม 2020 107
10 “ครูคนพิการ” บทความ 27 กุมภาพันธ์ 2020 122
11 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” บทความ 18 กุมภาพันธ์ 2020 97
12 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน บทความ 12 กุมภาพันธ์ 2020 110
13 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ บทความ 29 มกราคม 2020 110
14 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” บทความ 24 ธันวาคม 2019 102
15 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 1” บทความ 30 พฤศจิกายน 2019 135
16 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” บทความ 17 พฤศจิกายน 2019 112
17 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” บทความ 13 พฤศจิกายน 2019 103
18 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” บทความ 1 พฤศจิกายน 2019 112
19 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” บทความ 18 กันยายน 2019 116
20 “การประกาศอิสรภาพของคนพิการ” บทความ 5 กันยายน 2019 130

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก