ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 10

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 10

วิธีการพัฒนา IEP ที่ใช้วัดความก้าวหน้าของลูกคุณตามสภาวะที่เป็นจริง
คุณพูดว่า –“ฉันยังสับสนอยู่  IEP ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับลูกของฉันไม่ได้รวมถึงการวัดความก้าวหน้าตามสภาวะ ที่เป็นจริง  มันถูกเขียนให้แตกต่างได้อย่างไร  ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาก้าวหน้าจริงๆ หรือไม่”

...

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 9

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 9

ภาคผนวก A : เครื่องมืออันทรงพลังสำหรับพ่อแม่

ภาค ผนวก A รวม 40 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับ IEP  คุณจะพบคำตอบต่อคำถามว่าควรจะมีอะไรบ้างใน IEP ของลูกคุณ  IEP ควรจะพัฒนาอย่างไร  IEP ควรจะถูกทบทวนเมื่อไร และความชัดเจนในบทบาทของพ่อแม่

ลองมาดูคำถามบางคำถามใน ภาคผนวก A กัน...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก