ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

การเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์

การเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์

          ในยุคที่การสื่อสารและข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นสำหรับผู้คนในสังคม ในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและต่อยอดเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคม และสื่อโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคม ในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างความบันเทิง...

“สุขภาพของคนพิการและการเข้าถึงสิทธิ์ ตอนที่ 1”

“สุขภาพของคนพิการและการเข้าถึงสิทธิ์ ตอนที่ 1”

          จัดสมัชชาสุขภาพได้ขอเสนอมา 10  ข้อ หนึ่งในนั้นมีเรื่องตั้งกลไกในการติดตามงาน เพราะที่ผ่านมาพอจัดทำอะไรแล้ว ทุกคนฝากส่วนกลางให้ช่วยติดตามแต่กลไกกลางไม่มี ก็เลยต้องสถาปนากลไกกลางขึ้นมาเลยกลายมาเป็นเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ มีคณะกรรมการสุขภาพคนพิการแห่งชาติขึ้นมา โดยมี อาจารย์ณรงค์ ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก