ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิช่วยคนตาบอด จัดสัมนานานาชาติ

วันที่ลงข่าว: 29/04/19

         มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เตรียมจัดโครงการสัมมนานานาชาติ เชิญนักวิชาการทั่วโลก ถกประเด็น 80 ปี “การศึกษาคนตาบอดไทย เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในประเทศไทย: เปิดเพดานความคาดหวังสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

         นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า  ในวาระที่มูลนิธิฯ จะมีอายุครบรอบ 80 ปี ได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความสามารถของผู้พิการทางสายตาตลอดทั้งปี เพื่อให้สังคมได้เห็นถึงศักยภาพของผู้พิการทางสายตา ว่ามีความสามารถในการดำรงชีวิ ประกอบอาชีพ ทำประโยชน์ให้กับสังคมเช่นคนทั่วไป โดยกิจกรรมพิเศษที่ได้จัดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม คือการปั่นจักรยานร่วมกัน ระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีภายใต้หลักคิด  MORE THAN EYES CAN SEE ซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลามในการปั่นที่เชียงใหม่ โคราช ขอนแก่น และต่อไปที่พัทยา สุราษฎร์ธานี รวมทั้งกรุงเทพมหานครเป็นที่สุดท้าย ในส่วนการสัมมนาทางวิชาการนั้น จะจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมนานาชาติ โดยมีวิทยากรชั้นนำจากต่างประเทศ จากการประสานงานของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐ สำหรับในปีนี้ จะมีผู้แทนจากทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้ามาร่วมประชุมภายใต้หัวข้อ - แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในประเทศไทย: เปิดเพดานความคาดหวังสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

          การประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2562  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีนางเสาวณี สุวรรณชีพ เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและนิทรรศการงานครบรอบ 80 ปี ของมูลนิธิ ฯ          

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ www.blind.or.th    

ที่มาของข่าว http://www.banmuang.co.th/news/directsale/149153
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก