ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ครั้งที่ 2

วันที่ลงข่าว: 18/03/19

        จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญชวนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์(LOGO) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2565) และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "กาญจนบุรีเกมส์" ครั้งที่ 2 รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลและโล่รางวัล มูลค่ากว่า 30,000 บาท

        ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ.2565) และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงได้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อให้ชาวจังหวัดกาญจนบุรีได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ ดังกล่าว สำหรับคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานการประกวดแข่งขันทุกประเภท ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี หรือ ประกอบอาชีพในจังหวัดกาญจนบุรี ไม่จำกัดเพศ อายุ ประเภทผลงาน และจำนวนผลงาน รางวัลการประกวด ประเภทตราสัญลักษณ์การแข่งขัน (LOGO) รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท รางวัลชมเชย 3 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 6,000 บาท ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ส่งด้วยตัวเองได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หรือ ส่งผลงานทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง นางสาวนุชษรา ติเยาว์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190 เข้าไปดูรายละเอียดการประกวดแข่งขันได้ที่ http://www.kru.ac.th/kangame/ หรือ เฟชบุ๊ค https://m.facebook.com/LogoMascot48/ โทรศัพท์หมายเลข 034-534059-60

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก