ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปัตตานีจัดงานวันคนพิการสากล แสดงพลังจงรักภักดีถวายพ่อหลวง

วันที่ลงข่าว: 06/02/13

 

 

ปัตตานี - จ.ปัตตานี จัดงานวันคนพิการสากล แสดงพลังและเปิดโอกาสให้ผู้พิการแสดงศักยภาพแห่งการต่อสู้บนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกัน พร้อมร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       

       วันที่ 5 ก.พ.56 ที่อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลาง จ.ปัตตานี นายวิทยา พาณิชพงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2556 มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายกเหล่ากาชาด จ.ปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานด้านความมั่นคงของมนุษย์ นายกสมาคมคนพิการ จ.ปัตตานี แขกผู้มีเกียรติ และผู้พิการ จาก 12 อำเภอ ใน จ.ปัตตานี เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

       

       โดย จ.ปัตตานี จัดงานวันคนพิการสากล แสดงพลังและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน จ.ปัตตานี ที่เล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการ และเปิดโอกาสให้ผู้พิการแสดงศักยภาพแห่งการต่อสู้ และดำเนินชีวิตในสังคมบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกัน

       

       และร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภัคดี ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงพลังศักยภาพแห่งการต่อสู้ชีวิต และดำเนินชีวิตในสังคมบนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน ภายใต้คำขวัญ “ยิ้มสู้....เพื่ออยู่อย่างเท่าเทียม” และ “การขจัดอุปสรรคทั้งมวลเพื่อเสริมสร้างสังคมบูรณาการสำหรับทุกคน” ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทางสังคม จ.ปัตตานี

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก