ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี รับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 01/02/13

 

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด

เป็นบริษัทชั้นนำ ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 29 ปี เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องกลและไฟฟ้า สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการก่อสร้างของหน่วยราชการและเอกชน ขณะนี้กำลังขยายงาน จึงมีความประสงค์รับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งพนักงานเดินเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ:

- เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆได้

- สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้

- สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ( เดินทางมาทำงานได้สะดวก) 

รายได้: เงินเดือน พร้อมสวัสดิการ เช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ 

วัน เวลาทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.15 - 17.30 น.

หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่:

คุณรุ่งทิวา บุญล้วน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 999 หมู่ 6 อาคาร SST ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2733-6080-99 ต่อ 1442/1455 

ที่มาของข่าว สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก