ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัดรับคนพิการทางการได้ยินทำงาน

วันที่ลงข่าว: 31/01/13

 

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ที่อยู่ 6/1 ถ.ประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ต้องการรับคนพิการทางการได้ยินทำงานดังนี้ 1)บุคคล 2)การเงิน 3)บัญชี 4)Admin 5)Key Operator และ6)แม่บ้าน ทุกตำแหน่งมีกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส ชุดฟอร์ม ตรวจสุขภาพ(ปี) เงินช่วยเหลือสมรส/ฌาปนกิจ และรางวัลพนักงานมาทำงานดีเด่น อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 

 

ติดต่อ คุณอนงค์พรรณ ศรีเชียงหวาง 

โทรศัพท์ 0 2236 0330 ต่อ 245-246

 โทรสาร 0 2635 0249

 อีเมล์ pirada@hanami.co.th

ที่มาของข่าว http://www.รักแผ่นดิน.com
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก