ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง กำหนดจัดงาน PSU Trang Job Fair มหกรรมนัดพบแรงงาน แนะแนวอาชีพสร้างรายได้ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ลงข่าว: 09/01/19

          นายวศิน กลั่นจิตร จัดหางานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง กำหนดจัดงาน PSU Trang Job Fair มหกรรมนัดพบแรงงาน แนะแนวอาชีพสร้างรายได้ ครั้งที่ 4/2562 ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00-15.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

          ทั้งนี้ เพื่อบริการจัดหางานแก่นักเรียน นักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ คนพิการ และประชาชนทั่วไป ไปสมัครงานพบนายจ้างโดยตรง ซึ่งนายจ้าง สถานประกอบการ สามารถรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกพนักงานกันโดยตรง ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

          นอกจากนี้ ยังมีการสาธิต และฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ มากกว่า 10 อาชีพฟรี พร้อมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมัครงานกับสถานประกอบการ กว่า 25 แห่ง ตำแหน่งงานดี สวัสดิการเด่น รายได้ วันละ 310 บาท หรือเดือนละ 9,300 บาท ถึง 15,000 บาท พร้อมแนะแนวนักศึกษา ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ นำเอกสารสมัครงาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 2 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-7521-4027-8

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก