ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สุดยอด !! ครั้งแรกของโลก วิศวลาดกระบัง คิดค้นแว่นตาสั่งงานเพื่อผู้ป่วยอัมพาต

วันที่ลงข่าว: 30/01/13

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)เปิดเผยว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)คิดค้น แว่นตาสั่งงานเพื่อผู้ป่วยอัมพาต หรือคนพิการส่วนแขนขา แต่ยังหันคอได้ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองในดำรงชีวิตประจำวันได้  โดยเป็นผลงานของนาย นพมงคล  เฉิดฉาย นักศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  ซึ่งก่อนหน้านี้ในต่างประเทศเคยมีผู้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์สั่งการด้วยคลื่นสมองแต่มีความซับซ้อนและราคาสูงลิ่ว  จากแรงบันดาลใจที่จะช่วยผู้ป่วยที่มีมากทั่วประเทศ  นักศึกษาไทยคนนี้จึงได้นำเอาเทคโนโลยีไอทีจากมือถือสมาร์ทโฟนที่เป็นของใช้ประจำวันมาใช้ผสมผสานกับเทคโนโลยีอื่นๆให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
             
 สำหรับที่มาของนวัตกรรมนี้มาจากปัญหาแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ และ อีก 5 ปีข้างหน้า จะมีมากถึง 9 ล้านคน นอกจากนี้จำนวนผู้พิการก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อ ปี  พ.ศ.2550 นั้น ประเทศไทยมีผู้พิการถึง 1.9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากรทั้งหมด สำหรับผู้พิการด้านร่างกาย ได้แก่ แขนขาอ่อนแรง อัมพาต มีประมาณ 3.5 แสนคน โดยปัญหาแขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถควบคุมการทำงานของแขนขาได้ พบมากในผู้สูงอายุและผู้พิการด้านแขนขา ดังนั้นจึงเป็นที่มาของนวัตกรรมแว่นตาสั่งงานเพื่อผู้ป่วยอัมพาต ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ระดับหนึ่ง  
             
นาย นพมงคล  เฉิดฉาย นักศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแว่นตาสั่งงานเพื่อผู้ป่วยอัมพาต       กล่าวว่า ” หลักการทำงาน ผู้ป่วยจะสั่งงานโดยใช้แว่นตาที่ออกแบบให้ติดเลเซอร์และควบคุมการเปิดปิดโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลำแสงเลเซอร์จะไปตกบนฉากรับแสงในตำแหน่งที่กำหนดไว้ หน่วยประมวลผลตำแหน่งของเลเซอร์จะส่งรหัสสั่งการตามที่โปรแกรมไว้ โดยระบบประมวลผลใช้โทรศัพท์มือถือ Android โดยมีกล้องวีดีโอทำการรับข้อมูลจากฉากนำไปสั่งการทำงานต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้   เวลาใช้ผู้ป่วยสวมแว่นตา นั่งอยู่หน้าฉากหรือผนังที่เขียนคำสั่งไว้   เพียงหายใจแรงๆไปยังไมโครโฟนเท่านั้น ซึ่งจะทำให้เลเซอร์ไดโอดบนกรอบแว่นทำงาน  ติดสว่างในช่วงสั้นๆ  ผู้ใช้งานเพียงควบคุมหันให้ลำแสงชี้ไปยังฉากที่มีคำสั่งต่างๆบนฉาก หรือผนัง จนแสงเลเซอร์ดับ  เช่น ปุ่ม1 ปิดแอร์ , ปุ่ม2 เปิดไฟฟ้าในบ้าน ,ปุ่ม 3 เปิด-ปิด ทีวี ,ปุ่ม 4 ส่งข้อความขอความช่วยเหลือทางSMS  เป็นต้น
           
  
 บนเส้นทางสู่การเป็นเมดิคัลฮับของประเทศไทย  ผลงานนี้นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมอุปกรณ์เสริมทางการแพทย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม นำมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอัมพาต   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : รศ.ดร.กิติพล ชิตสกุล โทร.089-518-9251 ,นาย นพมงคล  เฉิดฉาย Tel.087-9992789

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ มติชนออนไลน์ วันที่ 29 มกราคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก