ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขยายเวลาใช้แท็กซี่สำหรับผู้พิการฟรีไปถึงสิ้นเดือน มี.ค.นี้

วันที่ลงข่าว: 30/01/13

เคทีขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าโดยสารรถแท็กซี่ สำหรับผู้พิการไปถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้
 นายอมร กิจเชวงกุล กรรมการผู้อำนวยบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) เปิดเผยว่า หลังจากรถแท็กซี่สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ได้เริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้มาใช้บริการแล้ว จำนวน 360 ราย มีผู้ลงทะเบียน จำนวน 180 ราย โดยมีผู้ขอใช้บริการเต็มความสามารถของรถที่จะให้บริการทุกวัน ซึ่งอาจจะสร้างความไม่สะดวกให้กับผู้ที่ขอใช้บริการแต่ไม่สมประสงค์บ้าง เนื่องจากรถให้บริการมีจำนวนจำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทโดย กทม.มีนโยบายที่จะเพิ่มรถและพัฒนาการให้บริการขึ้นอีกในอนาคต
      
       ทั้งนี้ ตามกำหนดเดิมที่จะให้บริการโดยไม่เก็บอัตราค่าโดยสารจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้ เนื่องจากว่าในการดำเนินการจดทะเบียนรถยังไม่แล้วเสร็จ จึงต้องขยายการให้บริการโดยไม่เก็บอัตราค่าโดยสารออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556
 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 30 มกราคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก