ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปรับโครงสร้าง ศธ.ดัน กศน.เป็นแท่ง /ดึงการศึกษาพิเศษที่สังกัด สพฐ. มาสำนักงานปลัด ศธ.

วันที่ลงข่าว: 24/01/13

 

 

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.56 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ลงนามเห็นชอบร่างโครงสร้างกระทรวงที่จะมีการปรับใหม่ ตามที่ได้มีการเสนอไปแล้ว ซึ่งเท่าที่จำรายละเอียดได้มีการเสนอให้ยกฐานะสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ขึ้นเป็นแท่งหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ส่วนกรณีที่มีการเสนอให้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการต่างๆ ซึ่งมีการเสนอเข้ามาหลากหลายมาก เช่น มีการเสนอให้วิศกรระบบเข้ามาดูโครงสร้างการทำงานต่างๆ เป็นต้น แต่ในชั้นนี้ตนจะดูว่าหากทำทั้งหมดจะกลับไปสู่แบบเดิม ที่จะสาละวนกับการปรับโครงสร้าง และเด็กก็ไม่ได้อะไร ฉะนั้นจะขอเน้นที่นักเรียนก่อนในคราวนี้ ส่วนร่างที่เสนอมาให้ตนเห็นชอบนั้นเป็นการปรับไม่มากนัก และจะไม่เหมือนกับที่หลายฝ่ายเสนอมาว่าให้กลับมาดูใหม่ทั้งระบบ ก็จะเหมือนกับการปฏิรูปการศึกษาในปี 2542 ซึ่งสุดท้ายการปฏิรูปการศึกษาก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างหมด อย่างไรก็ตามยืนยันว่าในปีนี้ยังจะไม่มีการปรับโครงสร้างใหญ่ของ ศธ.แน่ แต่ก็บอกไม่ได้ว่าจะเป็นตอนไหน

     นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัด ศธ. กล่าวว่า ได้ประสานกับนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) แล้ว เพื่อให้พิจารณาร่างโครงสร้าง ศธ.ใหม่ โดยในร่างจะมีการปรับเพิ่มแท่งสำนักงาน กศน.เพิ่มขึ้นมาเป็นองค์กรหลักที่ 6 ของ ศธ. โดยเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาตลอดชีวิต และให้ยกฐานะสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีฐานะเทียบเท่ากรมและเป็นนิติบุคคลภายใต้สำนักงานปลัด ศธ.จะมีความคล่องตัว ในการบริหารและจะมีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆได้เองจากในปัจจุบันจะต้อง ให้ปลัดศธ.เป็นผู้มอบอำนาจ นอกจากนี้จะมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของ ศธ.ใหม่ด้วย โดยจะกำหนดให้การเสนองานต่างๆ ขององค์กรหลักอื่นต้องผ่านมาสำนักงานปลัด ศธ. เช่น นโยบายและยุทธศาสตร์ของแต่ละองค์กรที่จะเสนอ รมว.ศึกษาธิการ ต้องผ่านสำนักงานปลัด ศธ. จากเดิมในปัจจุบันที่แต่ละองค์กรจะเป็นผู้เสนอเองทำให้หลายเรื่องตนก็จะไม่ทราบเรื่อง

     "ในร่างโครงสร้าง ศธ.ใหม่ยังได้ดึงการศึกษาพิเศษที่สังกัด สพฐ. มาอยู่กับสำนักงานปลัด ศธ.โดยจะยกฐานะเป็นกรมการศึกษาพิเศษ ซึ่งจะต้องโอนบุคลากร อาคาร สถานที่ ที่ดินต่างๆ มาด้วย เหตุผลที่ต้องให้การศึกษาพิเศษมาอยู่กับ สป.เพราะว่าโรงเรียนสังกัด สพฐ.มีมากจนการศึกษาพิเศษ อาจจะไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ทำให้คนพิการทุกประเภท ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ และโรงเรียนประเภทนี้ก็มีไม่ทั่วถึง หากอยู่กับสป.ก็จะดูแลได้มากขี้น" 

     ปลัด ศธ. กล่าวและว่า ร่างโครงสร้าง ศธ.ใหม่ที่ได้มีการเซ็นยืนยันไปนั้น เป็นของเดิมที่จัดทำขึ้นสมัยนายโสภณ เพชรสว่าง เป็นอดีต ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ ช่วงนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็น รมว.ศึกษาธิการ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดอื่นๆ เช่น การปรับเรื่องเขตพื้นที่ฯ ไม่ได้มีการกำหนดไว้ แต่หากจะปรับก็คงต้องออกเป็นกฎกระทรวง ซึ่งก็แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาว่าควรปรับหรือไม่

 

 

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก