ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จัดทำคู่มือเตรียมรับภัยพิบัติ สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น

วันที่ลงข่าว: 24/01/13

 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ได้จัดทำคู่มือหนังสือการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นขึ้น ซึ่งเป็นการนำร่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติสำหรับผู้พิการ

 

นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รักษาการเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า คู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้พิการทางการมองเห็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเหตุการณ์ภัยพิบัติ จะช่วยสร้างการตระหนัก สร้างการเรียนรู้ให้เกิดการเตรียมตัวเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในการสูญเสีย สำหรับคู่มือการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นจะประกอบด้วยชุดความรู้ที่ผู้พิการทางสายตาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง หากเกิดภัยพิบัติ อาทิ วิธีการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ วิธีการเตรียมกระเป๋ายังชีพ ซึ่งเป็นกระเป๋าที่บรรจุสิ่งของที่จำเป็น ให้สามารถเอาตัวรอดและดำรงชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 

 

ด้าน นายวิรัช ศรีตุลานนท์ ประธานสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาในยามภัยพิบัติผู้พิการทางสายตาก็จะช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน โดยในเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาหลายหน่วยงานก็พยายามยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ แต่ก็ติดปัญหาด้วยข้อจำกัดของผู้พิการเอง ทำให้การช่วยเหลือไม่ตรงจุด และไม่ตรงตามความต้องการของผู้พิการ 

 

"คู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะจะทำให้ผู้พิการทางสายตานำไปปรับใช้ปฏิบัติและเตรียมตัวก่อนจะเกิดภัยพิบัติได้ โดยต่อจากนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จะนำคู่มือดังกล่าวที่ได้รับแจกกว่า 1,500 ชุด ไปกระจายให้กับผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศและนำไปประชาสัมพันธ์ผ่านสายด่วนคลังความรู้ 1414 ซึ่งหากผู้พิการทางสายตาคนใดอยากทราบข้อมูลก็สามารถโทร.เข้ามาฟังได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น"

 

สำหรับหนังสือเสียงเดซี่ เป็นหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ โดยจะใช้การอ่านออกเสียงและบันทึกเสียงให้ผู้พิการทางสายตาได้เปิดฟัง จะมีข้อมูลเรื่องการเตรียมตัวรับมือในช่วงภัยหนาว สึนามิ พายุ และดินโคลนถล่ม โดยได้นักร้องชื่อดัง

 

ธนชัย อุชชิน หรือป๊อด โมเดิร์นด็อก มาร่วมบันทึกหนังสือเสียงเดซี่ดังกล่าวด้วย

 

 

ที่มาของข่าว มติชนรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก