ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

วันที่ลงข่าว: 25/10/18

          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

 

ขอเชิญอุดหนุน "ดอกแก้วกัลยา" ดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยฝีมือคนพิการ และเลือกซื้อสินค้าราคาถูก รายได้นำไปส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก