ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ซีพีเอฟจัดวิ่งมินิมาราธอน "แลน เลาะ บึง" จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้เทศบาลนครขอนแก่น

วันที่ลงข่าว: 31/05/18

           ชาวขอนแก่นผู้รักสุขภาพร่วมงานวิ่งมินิมาราธอนการกุศล "ซีพีเอฟ รัน ฟอร์ ชาริตี้ : แลน เลาะ บึง" อย่างคึกคัก  จัดโดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น และ เทศบาลนครขอนแก่น มี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานร่วมวิ่งกับนักวิ่งกว่า 1,400 คน ที่ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ารวม 172,000 บาท ให้แก่สำนักสาธารณสุข ของเทศบาลนครขอนแก่น  

           นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า งานวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล "ซีพีเอฟ รัน ฟอร์ ชาริตี้ : แลน เลาะ บึง" ครั้งนี้ ชมรมซีพีเอฟรันนิ่งคลับจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นปีที่ 2 เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวขอนแก่น มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ชาวเมืองดอกคูนออกมาวิ่งเพื่อสุขภาพกัน  และเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้เห็นคนทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุมาร่วมวิ่งออกกำลังกายด้วยกัน 

          "จังหวัดยินดีที่เห็นภาคเอกชนอย่างซีพีเอฟร่วมตอบแทนสังคมโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และยังนำรายได้ส่วนหนึ่งจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้เทศบาลนครขอนแก่นอีกด้วย ถือเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ชาวเมืองดอกคูน" นายสมศักดิ์กล่าว

          นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานชมรม ซีพีเอฟรันนิ่งคลับ (CPF Running Club) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล "ซีพีเอฟ รัน ฟอร์ ชาริตี้ : แลน เลาะ บึง" ที่จังหวัดขอนแก่นครั้ง นับเป็นสนามที่ 4 ของ CPF Run For Charity 2018 ได้รับการตอบรับจากนักวิ่งและผู้รักสุขภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขยายไปถึงกลุ่มคนพิการและคนสูงอายุ โดยเฉพาะวันนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้พสูงอายุ อสม.เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกิจกรรมร่วม 100 คน 

         "ชมรมซีพีเอฟรันนิ่งคลับจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล CPF Run For Charity อย่างต่อเนื่องทุกเดือนในจังหวัดที่มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกซีพีเอฟตั้งอยู่ กระตุ้นให้คนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพราะสุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้ ต้องลงมือทำด้วยตัวเอง และเป็นโอกาสร่วมสร้างประโยชน์แก่ชุมชนด้วย" นายวิโรจน์กล่าว

          กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล CPF Run For Charity ครั้งต่อไป ชมรม ซีพีเอฟ รันนิ่งคลับ ร่วมกับโรงงานอาหารสัตว์บกท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา จะด"วิ่งชมเขื่อนเยือนถิ่นสมเด็จโต มินิมาราธอน ครั้งที่ 2/2018" ขึ้นที่อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 เพื่อร่วมสร้างความมีสุขภาพที่ดีให้แก่คนไทยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพิ์บ้านเมืองออนไลน์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก