ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โค้งสุดท้าย! หมอนวดผู้พิการทางสายตาให้รีบมาขึ้นทะเบียน ก่อนหมดเขต 23 ธ.ค. 2560

วันที่ลงข่าว: 19/12/17

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพย้ำหมอนวดผู้พิการทางสายตาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดใดๆก็ตามก่อนวันที่27ก.ย.2559อย่ารอช้ารีบมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการภายใน23ธ.ค.2560 หากพ้นกำหนดต้องจบหลักสูตรสำหรับผู้พิการทางสายตาที่กรม สบส.รับรอง จึงจะขึ้นทะเบียนได้

          นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรม สบส.ขอเน้นย้ำให้ผู้พิการทางสายตาที่ต้องการประกอบอาชีพนวดและผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดมาแล้วจากสถาบัน หลักสูตร หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนก่อน 27 กันยายน 2559 ให้รีบมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ หรือขึ้นทะเบียนหมอนวด ด่วน! ก่อนหมดเขตวันที่ 23 ธันวาคม 2560 หากพ้นกำหนดจากนี้ผู้พิการทางสายตาต้องจบหลักสูตรสำหรับผู้พิการทางสายตาจากสถาบันที่ขอรับรองหลักสูตรจากกรม สบส.เรียบร้อยแล้วจึงจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการได้ จึงขอฝากไปยังสถาบัน มูลนิธิ สมาคมต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอด รวมทั้งผู้ดูแลผู้มีปัญหาทางสายตาช่วยกันกระจายข่าวนี้ไปยังผู้พิการทางสายตาที่ประสงค์จะประกอบอาชีพนวดให้รีบมาขึ้นทะเบียน

          ทั้งนี้ สถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวด ได้แก่ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ อยู่ใกล้ที่ไหนไปขึ้นทะเบียนที่นั่น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-193-7095 หรือ 02-193-7000 ต่อ 18226 ในวันและเวลาราชการ

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก