ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดงาน “World HAPEX 2017” ระบุรัฐบาลพร้อมหนุนไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าฮาลาล ติด 1 ใน 5 ของโลก ขณะที่สถาบันฮาลาล ม.อ. เร่งพัฒนาความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าฮาลาลจังหวัดชายแดนใต้สู่มาตรฐานสากล

วันที่ลงข่าว: 17/07/17

         หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดงาน “World HAPEX 2017” ระบุรัฐบาลพร้อมหนุนไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าฮาลาล ติด 1 ใน 5 ของโลก ขณะที่สถาบันฮาลาล ม.อ. เร่งพัฒนาความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าฮาลาลจังหวัดชายแดนใต้สู่มาตรฐานสากล

ช่วงเย็นวันนี้ (13 กรกฏาคม 2560) ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิด “งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2560 World HAPEX 2017” ครั้งที่ 7 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวให้โอวาท และขอพรให้กับการจัดงาน

        สำหรับการจัดงานในปี 2560 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ฮาลาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (HALAL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT)” ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและบริการด้านฮาลาลมากมาย ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ รวมไปถึงบริการด้านฮาลาล นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการในด้านต่างๆ การบรรยายธรรมโดยวิทยากรมุสลิมที่มีชื่อเสียง การแข่งขัน Amazing ชาชัก การแข่งขันสุดยอดเชฟมือหนึ่ง บาร์บีคิวแพะ และการแสดงอนาชีด

         พลเอก อุดมเดช สีตบุตร กล่าวว่า วันนี้ (13 ก.ค. 60) ตนเองมาในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล โดยได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีได้ฝากความห่วงใยและความปรารถนาดีมายังพี่ชาวใต้ทุกคน พร้อมทั้งฝากชื่นชมการบริหารจัดการในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารฮาลาลติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ภายในปี 2563 จากปัจจุบันที่มีการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก และรัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างมาตรฐานฮาลาลของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อรองรับตลาดผู้บริโภคชาวมุสลิมทั่วโลกที่มีประมาณกว่า 2,000 ล้านคน และกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคมุสลิม และหวังส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านฮาลาลของอาเซียน และก้าวไปสู่ระดับโลก เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เพิ่มสูงขึ้น พร้อมหนุนให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้ประกอบการมุสลิมและผู้เกี่ยวข้องกับการผลิต-จำหน่ายสินค้า และบริการฮาลาลในประเทศไทย

        สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาทางวิชาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล จำนวน 230 บูธ ซึ่งงานมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

        ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.0-7428-9292 www.halinst.psu.ac.th หรือที่ Facebook:World HAPEX 2017

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก