ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาจัดประชุมระดับภูมิภาคประเด็นด้านการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2560 ยกระดับความร่วมมือและการอำนวยความสะดวกทางการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 11/07/17

        นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ได้เตรียมการจัดประชุมระดับภูมิภาคประเด็นด้านการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อเชื่อมโยงการค้าและการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ในวันที่ 19 กรกฎาคม ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยจะหารือเกี่ยวกับประเด็นการค้าและการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนา เช่น การจัดทำกรอบความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าฉบับใหม่ภายใต้องค์การการค้าโลก และกรอบความตกลงของภูมิภาคด้านการค้าข้ามพรมแดนแบบไร้เอกสาร ตลอดจนการเชื่อมโยงการพัฒนาและการรวมตัวของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ถึงความท้าทายและโอกาสในปัจจุบันของการรวมตัวในภูมิภาค การยกระดับความร่วมมือสร้างความเป็นหุ้นส่วนของภาคีเครือข่ายของอาเซียน และภูมิภาคใกล้เคียง ตลอดจนการสร้างเศรษฐกิจดิจิตอล

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก