ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร แจ้งกำหนดจัดการประชุมสัมมนา เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทย – เวียดนาม ระหว่างวันที่ 5 – 7 ก.ค. 60

วันที่ลงข่าว: 06/07/17

          นายจักรกฤษณ์ พูนดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้โครงการประชุมสัมมนา เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทย – เวียดนาม ขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรมพลอยพาเลซ มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทย – เวียดนาม เพื่อพัฒนากำลังแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อยกระดับคุณภาพฝีมืออาชีวศึกษาให้ได้สมรรถนะแรงงานตรงตามความต้องการของประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะ ฝีมือ ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศด้านการศึกษา เช่น ไทย ลาว เวียดนาม และเพื่อร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือกำลังแรงงาน สอบถามเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร โทร 042 612 965

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก