ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี ขอเชิญเยาวชนสมัครเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค

วันที่ลงข่าว: 30/06/17

      นายวสันต์ชาย เคหะวันยะ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี กำหนดจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 จำนวน 24 สาขา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือและเห็นความสำคัญของการเป็นแรงงานฝีมือ จูงใจและสนับสนุน ให้กำลังใจแรงงานไทยมีความพร้อมที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเองให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้และทัดเทียมมาตรฐานสากล และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน สัญชาติไทย เกิดระหว่างปี พ.ศ.2540-2545 ไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนหรือการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติมาก่อน รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ประเภททีมเยาวชน เหรียญทอง 20,000 บาท เหรียญเงิน 12,000 บาท เหรียญทองแดง 6,000 บาท ประเภทเยาวชน เหรียญทอง 10,000 บาท เหรียญเงิน 6,000 บาท เหรียญทองแดง 3,000 บาท

      ทั้งนี้ ขอเชิญเยาวชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ถนนเขาวัง-บ้านน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-6428776

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก