ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทูตการศึกษาเยอรมัน มอบประกาศนียบัตรทวิภาคีมาตรฐานเยอรมัน

วันที่ลงข่าว: 26/06/17

        ทูตการศึกษาและวัฒนธรรมเยอรมัน หอการค้าเยอรมัน – ไทย ร่วมกลุ่มบริษัทจากประเทศเยอรมันที่เข้ามาลงทุนในไทย มอบประกาศนียบัตรทวิภาคีมาตรฐานเยอรมัน แห่งแรกในอาเซียน ให้กับนักศึกษาในโครงการ GIDEE ในระดับ ปวส. ของไทยให้ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพ

        ที่ลานอเนกประสงค์อาคารอารีน่า วิทยาลัยอี.เทค. ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มิสเตอร์ ยาน เบรช-ซิง-เจอร์ ทูตการศึกษาและวัฒนธรรม จากสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย และมิสเตอร์ มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนต์ ผู้อำนวยการโครงการ GIDEE จากหอการค้าเยอรมัน-ไทย เป็นประธาน มอบประกาศเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยอี.เทค จำนวน 17 คน ที่ผ่านการทดสอบการประเมินทักษะตามมาตรฐานประเทศเยอรมันนี ในสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยนักศึกษาวิทยาลัยอี.เทค ทั้ง 17 คน เป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี GIDEE โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่าย ติดตั้งและบำรุงรักษาลิฟท์และบันไดเลื่อน บริษัท บ๊อช แพคเกจ จิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับแพคเกจจิ้ง และบริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด ผู้ผลิตก๊อกน้ำ และสุขภัณฑ์ตามมาตรฐานเยอรมัน โดยทั้ง 3 บริษัท รับนักศึกษาของวิทยาลัยอี.เทค เข้าฝึกงานในโครงการทวิภาคี และเรียนกับทางวิทยาลัย

        โดยมี ดร.ประเสิรฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอี.เทค นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม ทั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะด้านสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานเยอรมัน ในโครงการ GTDEE จะต้องผ่านการฝึกอบรมในรูปแบบของอาชีวศึกษาทวิภาคีของเยอรมันนี ที่มุ่งเน้นการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยทั้งหมดนอกจากจะได้รับการฝึกงานในช่วงทำงานกับบริษัททั้ง 3 แห่งแล้ว ยังต้องเข้ารับการฝึกอบรมการเรียนการสอนในช่วงวันหยุดจากวิทยาลัย อี.เทค อีกด้วย

มิสเตอร์ ยาน เบรช-ซิง-เจอร์ ทูตการศึกษาและวัฒนธรรม จากสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย กล่าวว่า จุดประสงค์ของการจัดทำโครงการดังกล่าว ก็เพื่อเตรียมความพร้อมในอาชีพให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้ฝึกอาชีพในขณะที่กำลังศึกษา ภายใต้การนำระบบ ทวิภาคีในเยอรมัน เข้ามาพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ ปวส. ของไทยให้ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพ ที่จะเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคต และตนเองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการประเมินทั้ง 17 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก