ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช เตรียมเปิดหลักสูตรให้ผู้พิการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพใน 6 สาขา

วันที่ลงข่าว: 11/07/16

 

นางอาภรณ์ อินมาบุตร พนักงานดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักให้การฝึกอบรมวิชาชีพ แก่คนพิการในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งปีงบประมาณ 2559 มีแผนจะเปิดหลักสูตรให้ผู้พิการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในหลายสาขา ได้แก่ แผนกช่างเสริมสวยสตรีและตัดผมชาย แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า แผนกคอมพิวเตอร์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกนวดแผนไทย

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ในเว็บไซต์ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช เลขที่ 180 หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์หมายเลข 0-7537-5255

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก