ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคอลูมิเนียม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จัดทำขาเทียมพระราชทาน

วันที่ลงข่าว: 18/05/16

นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวรอ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก "มหกรรมชุมชนสดใส ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะ" ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมถึงกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตามขั้นตอน และมาตรการที่ทางราชการกำหนด โดยกำหนดให้มีกิจกรรมรับบริจาคอะลูมิเนียม เช่น กระป๋องเครื่องดื่ม ห่วงจากฝาน้ำดื่ม และฝาเครื่องดื่มแบบเกลียว เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ช่วยเหลือผู้พิการให้มีอุปกรณ์ขาเทียม

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคอลูมิเนียมได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5532-2704

สำหรับผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย สามารถบริจาคได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย FM 93.75 MHz ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน นี้ เพื่อจะได้รวบรวมและนำส่งจัดทำขาเทียมพระราชทานต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก