ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทีเค พาร์ค เปิดตัวห้องสมุดออนไลน์ครั้งแรกในไทย

วันที่ลงข่าว: 02/09/15

นายอารยะ มาอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค เปิดเผยว่า ได้เปิดตัวโครงการ TK Public Online Library  ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการนำร่องสำหรับพัฒนาระบบบริการในรูปแบบห้องสมุดออนไลน์ เพราะปัจจุบันนี้การอ่านและการแสวงหาความรู้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ผู้คนเข้าถึงสื่อต่างๆ บนโลกออนไลน์กว้างขวาง เป็นโอกาสในการขยายผลแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบกายภาพสู่โลกออนไลน์ไร้พรมแดน เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มช่องการเข้าถึง หนังสือ สื่อและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้คนไทย และช่วยส่งเสริมการอ่านให้กว้างขวาง เข้ากับสังคมยุคใหม่มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ TK Public Online Library คือบริการด้านการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดในช่องทางใหม่โดยใช้สื่อดิจิทัล ครอบคลุมการอ่าน ชมและฟัง ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  กว่า 7,000 รายการ จากฐานข้อมูลภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 4 ฐานข้อมูลด้วยกัน ได้แก่ TK Online Library, 2eBook, OverDrive และ Press Reader ถือเป็นห้องสมุดสาธารณะออนไลน์ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในไทยขณะนี้

<p>สำหรับนักอ่านที่สนใจสามารถใช้บริการ TK Public Online Library ผ่านคอมพิวเตอร์ระบบ Windows และ Mac หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นทั้งหมดของ TK Public Online Library ฟรี ทั้งในระบบ iOS และ Androids โดยผู้ที่เป็นสมาชิกทีเค พาร์คอยู่แล้วสามารถใช้ชื่อและรหัสผ่านลงทะเบียนใช้งานได้เลย ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกทีเค พาร์ค สามารถไปสมัครสมาชิกออนไลน์ได้ที่   http://www.tkpark.or.www.tkpark.or.th เพื่อนำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านมาใช้กับ TK Public Online Library

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ วันที่ 1 กันยายน 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก