ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขอเชิญพบกันที่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิงเลขที่ 78/15 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ลงข่าว: 15/07/15

ขอเชิญพบกันที่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิงเลขที่78/15 หมู่ที่ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หรือสามารถโอนเงินบริจาคโดยตรงได้ที่
"มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง" 
เลขที่บัญชี 123-128133-2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาปากเกร็ด 

ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558  เวลา 14.00 น.
ชวนทำบุญร่วมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558  เวลา 14.00 น. ที่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดี)
แผนที่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดี)

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก