ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ช่วยสร้างบ้านให้ผู้พิการและยากไร้ที่ตำบลคูตัน

วันที่ลงข่าว: 11/05/22

          นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายก อบต.คูตัน, กำนันตำบลคูตัน และผู้ใหญ่บ้าน บ้านราวนคร ต.คูตัน ร่วมตรวจ ติดตามการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้และพิการรายนายเทพฤทธิ์ พุ่มโสภา อายุ 34 ปี อยู่ ม.6 บ้านราวนคร ต.คูตัน อ.กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นผู้พิการและยากไร้ ไม่มีที่นา ที่สวน ที่ไร่ มีเพียงที่ดินปลูกบ้านเท่านั้น ส่วนรายได้อื่นๆ มาจากบัตรผู้พิการต่อเดือน

         สำหรับสภาพครอบครัว นายเทพฤทธิ์ มีภริยาและบุตร 1 คน ปัจจุบันภริยาไปทำงานที่ กรุงเทพฯ ส่วนบุตรอยู่กับยายที่ต่างจังหวัด นายเทพฤทธิ์ มีความพิการในการเคลื่อนไหว มีโรคประจำตัวคือโรครูมาตอย โรคเก๊าท์ โรคไต เดิมนายเทพฤทธิ์มี ร่างกายปกติ ต่อมาตรวจพบเป็นโรคมะเร็งที่กระดูก ทำให้ต้องนอนป่วยติดเตียงไม่สามารถเดินได้ ต่อมาได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกเทียมและลูกสะบ้า ทำให้เดินได้แต่ไม่คล่องตัว และช่วยครอบครัวไปขายโรตีตามหมู่บ้านต่างๆ ด้วยรถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง ปัจจุบันรถมอเตอร์ไซด์ชำรุดจึงไม่สามารถออกไปทำมาค้าขายได้

          ส่วนสภาพบ้านที่อยู่อาศัย นายเทพฤทธิ์ ไม่มีที่อยู่อาศัย แต่อาศัยอยู่กับบ้านน้องสาว ต่อมาได้เก็บหอมรอมริบงบประมาณเพื่อซื้อไม้โครงบ้านและก่ออิฐบล็อกตัวบ้าน ทำไปเรื่อยๆ ตามแต่จะมีงบประมาณ ก่อสร้างได้ จึงยังไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ ปัจจุบันมีเฉพาะโครงบ้าน จึงมีความทุกข์ยากเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับมีอาการป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ ทำงานรับจ้างหรือขายของไม่ได้ ภรรยาและบุตรอยู่คนละที่ และไม่มีเงินสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ อยากสร้างบ้านเป็นของตนเองเพื่อรับลูกและภริยามาอยู่ด้วย

          ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อำเภอกาบเชิง กิ่งกาชาดอำเภอกาบเชิง อบต.คูตัน กำนันตำบลคูตัน และคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงพิจารณาหาทางช่วยเหลือต่อเติมบ้านเพื่อให้ผู้ยากไร้และพิการได้เข้าไปอยู่อาศัยได้ โดยในเบื้องต้น สภาองค์กรชุมชน ต.คูตัน ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท กำนันตำบลคูตันร่วมบริจาคเพิ่มเติม 2,000 บาท เพื่อนำเงินดังกล่าวร่วมสมทบกับกองทุนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสอำเภอกาบเชิง นำไปจัดซื้อหลังคาสันไทด้านตัวบนและด้านข้างขวา ส่วนด้านซ้ายของหลังคาจะใช้กระเบื้องมุง โดยได้รับกระเบื้องลอนคู่จาก รพ.กาบเชิง และจากการรื้ออาคารตลาดการค้าช่อจอม ส่วนตัวอาคารบ้าน อบต.คูตัน จะได้ของบประมาณจาก พม.จ.งบประมาณซ่อมบ้านคนพิการ จำนวน 20,000 บาท มาดำเนินการต่อเติมให้ ส่วนวัสดุอื่นๆ จะได้ระดมทุนจากผู้ใหญ่ใจดีในการเพิ่มเติมช่วยเหลือต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก