ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พก. มอบเหรียญรางวัลนักกีฬาเด็กพิการ การแข่งขันสเปเชียล โอลิมปิก 2564

วันที่ลงข่าว: 02/05/22

          กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี สร้างผลงานทางด้านกีฬาอีกครั้ง เมื่อสามารถคว้า 5 เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาสเปเซียลโอลิมปิก ประจำปี 2564 แบบเวอร์ชวล รุ่นอายุ 8 - 11 ปี ซึ่งในวันนี้ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบเหรียญการแข่งขันรายการดังกล่าว

          นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบเหรียญการแข่งขันกีฬาสเปเซียลโอลิมปิก ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบเวอร์ชวล ประจำปี 2564 รุ่นอายุ 8 - 11 ปี โดยสร้างผลงาน ดังนี้ 5 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน  4 เหรียญทองแดง และ 4 ธงสเปเซียลโอลิมปิก จาก 6 ประเภทชนิดกีฬา ได้แก่ วิ่งผลัด 4 x 25 เมตร (ชาย) วิ่งผลัด 4 x 25 เมตร (หญิง) วิ่ง 50 เมตร (ชาย) วิ่ง 50 เมตร (หญิง) ยืนกระโดดไกล (ชาย) และยืนกระโดดไกล (หญิง) โดยมีนางหฤทัย ศิริสินอุดมกิจ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า กล่าวรายงานและเบิกตัวนักกีฬาเข้ารับเหรียญรางวัล 

         สืบเนื่องจากสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้จัดแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้ที่มีความพิการทางสติปัญญาเป็นประจำทุกปี ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะกีฬา ร่างกาย จิตใจ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและการเข้าสู่สังคมของเด็กพิการ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ในปี 2564 สมาคมสเปเชียลโอลิมปิก แห่งประเทศไทย ได้ปรับการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นแบบเวอร์ชวล (Virtual Game) โดยกำหนดให้ผู้ที่มีความพิการทางสติปัญญา ทำการแข่งขันภายในสถาบันและส่งคลิปวีดีโอ เพื่อเข้ารับการประเมินผลการแข่งขัน ซึ่งปรากฏว่าทำผลงานเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ พก. พร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมทักษะเพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก