ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เสริมพลังคนตาบอด มุ่งพัฒนาศักยภาพคนพิการ สู่การสร้างสังคมแห่งโอกาส โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่ลงข่าว: 26/04/22

          วันที่  25 เม.ย.65  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมพลังคนตาบอด ท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 : รอด รุ่ง ร่วมเติบโต พัฒนาไปด้วยกัน อย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียมและเป็นธรรมถ้วนหน้า พร้อมเปิดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ว่า จากในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายนของทุกปี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 25 จัดงานระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2565 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในรูปแบบการประชุมในสถานที่จริง (On - site) และในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ซึ่งประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาและการฝึกอบรม นับเป็นโอกาสอันดีที่คนตาบอดและผู้ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ ได้พบปะพูดคุย ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อเสริมพลังคนตาบอดให้เป็นผู้ร่วมพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียมและเป็นธรรมถ้วนหน้าในสถานการณ์โควิด-19

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิ โอกาสและความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตของคนตาบอดในสังคมและการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนตาบอดทั่วประเทศ

          นายจุติ ยังกล่าวด้วยว่า การคุ้มครองช่วยเหลือคนพิการกลุ่มเปราะบางเป็นเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่พร้อมจะช่วยส่งเสริมพลังของคนตาบอด โดยร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่มีการพัฒนาความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง เห็นถึงการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับและโครงการที่ดีอย่างนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก