ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก

วันที่ลงข่าว: 24/03/22

          นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมศิลปากรจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมทวารวดีรองรับการท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันตก ปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ล่าสุดดำเนินการจัดสร้างและปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรีแล้วเสร็จเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

          พร้อมกันนี้ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมืองโบราณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ที่คาดว่ายูเนสโก จะมีการพิจารณาในช่วงปลายปีนี้ โดยจะรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้มีการขุดค้นพบภายในพื้นที่อุทยานมาจัดแสดงในรูปแบบที่ทันสมัยเข้าใจง่าย

          กรมศิลปากรได้จัดแผนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดึงกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา มหาวิทยาลัย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการเข้ามาท่องเที่ยวและทัศนศึกษามากขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก