ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พ่อเมืองเพชรฯนำผู้ใจบุญทอดผ้าป่าช่วยเหลือนักเรียนพิการตาบอดชะอำ

วันที่ลงข่าว: 22/03/22

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่วัดสหธรรมิการาม (วัดหนองแขม ) อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบกองทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนพิการซ้ำซ้อน โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี พระครูวินิจสมณการ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดสหธรรมิการาม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร ผบก.ภ.จ.เพชรบุรี คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมในพิธี เพื่อสบทบทุนสนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาส โดยมีผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนทอดผ้าป่าให้โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 379,912 บาท และจะได้มอบให้ทางโรงเรียนนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

          ที่โรงเรียนเทศบาล 5 ห้วยทรายใต้ อ.ชะอำ นายทวี ทรัพย์รักษา รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 ห้วยทรายใต้ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน โดยมีพระใบฎีกาสมนึก ฐานิโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดห้วยทรายใต้ และคณะสงฆ์วัดห้วยทรายใต้ พร้อมด้วย นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชะอำ และประชาชนจำนวนมากร่วมในพิธี โดยก่อนพิธีได้มีขบวนแห่ผ้าป่าสามัคคีจากกลุ่มนางรำเมืองชะอำและแขกผู้มีเกียรติไปตามถนนหน้าโรงเรียนอย่างสวยงาม สำหรับยอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 309,639.50 บาท ซึ่งหลังเสร็จพิธีแล้วผู้เข้าร่วมงานได้รับแจกเหรียญรุ่นวัฒนมงคล ครบรอบ 84 ปี พระครูพระครูฌานวัชราภรณ์ “หลวงพ่อเฮง” เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายใต้ ไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก