ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สวท.แพร่ จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้การผลิตรายการวิทยุสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและการอบรมดีเจเยาวชนคนเมืองแพร่

วันที่ลงข่าว: 22/03/22

          วันที่ 19 มี.ค. 65 นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาองค์ความรู้การผลิตรายการวิทยุสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและการอบรมดีเจเยาวชนคนเมืองแพร่ ประจำปี 2565 ที่ห้องแพร่นคราพาวิเลียน โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการทบทวนและพัฒนาให้กับสมาชิกชมรมคนพิการจังหวัดแพร่ และดีเจเยาวชนคนเมืองแพร่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ คุณลักษณะการเป็นผู้จัดรายการวิทยุที่ดีมีคุณภาพ การใช้น้ำเสียง/ภาษา ทักษะการจัดรายการที่น่าสนใจและมีผู้ติดตาม นำไปร่วมผลิตรายการ “คลื่นใสวัยทีน” ออกอากาศวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00-15.00 น. และรายการ “แพร่สานฝันพลังใจ” ออกอากาศวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 15.00-16.00 น. ทางคลื่น FM 91 MHz สวท.แพร่

          การจัดอบรมในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 และได้รับเกียรติจากนางสาวชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดประสบการณ์และแนะนำการผลิตรายการวิทยุที่ดีมีคุณภาพ บทบาทและหน้าที่ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การผลิตรายการในห้องส่งกระจายเสียง และการผลิตรายการวิทยุผ่านสื่อดิจิทัล จากทีมงาน สวท.แพร่

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก