ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวดี สำหรับน้องที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรี

วันที่ลงข่าว: 21/12/21

ประกาศ] มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เข้าศึกษาต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์-ออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 คน

.

มีบริการล่ามภาษามือ และมีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

.

สนใจสอบถาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี

สนใจสมัครเรียน ติดต่อเพจคณะศิลปกรรม หรือทางอ.พลอย (อาจารย์ล่ามภาษามือประจำคณะศิลปกรรม) เบอร์โทรศัพท์ 095-9261929

Line ID: kamonnapat

 

 

ที่มาของข่าว เฟซบุ๊ก เด็กพิการอยากเรียนมหาวิทยาลัย
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก