ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงพยาบาลลานนา เปิดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” แก่กลุ่มผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 10/09/21

        โรงพยาบาลลานนา จัดโครงการ CSR ลานนาเพื่อสังคม  บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้แก่กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส พร้อมเร่งสำรวจความต้องการของกลุ่มวัด สำนักสงฆ์ และสถานปฏิบัติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่

        นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "โครงการ CSR ลานนาเพื่อสังคม ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม" โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนบริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 ให้แก่ประชาชนกลุ่มคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวนทั้งสิ้น 237 คน และ กลุ่มคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 37 คน กลุ่มคนเปราะบางจำนวน 2 คน กลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจากชมรมทูตอารยสถาปัตย์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 คน และผู้ที่ต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อีกจำนวน 51 คน โดยจัดสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลลานนา 3 ผู้รับบริการฉีดวัคซีนนั่งอยู่กับที่ ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียน เช็คประวัติ ฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังอาการ 30 นาที หลังฉีดจนเสร็จ ไม่ต้องเดินไปตามจุดต่าง ๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ พยาบาล และแพทย์เป็นผู้ที่เดินให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีนเอง ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมาก แก่ผู้พิการในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

        ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ได้ขึ้นทะเบียนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถานพยาบาล ที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่วันละประมาณ 1,000 คน ซึ่งตามเงื่อนไขของการขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มนั้น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะมีวัคซีนพระราชทาน ส่งกลับมาให้โรงพยาบาลเพื่อฉีดแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยกลุ่มแรกที่ได้รับการฉีดจากโรงพยาบาลลานนาไปแล้ว จะเป็นกลุ่มของผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และกลุ่ม ที่ 2 ที่กำลังเร่งสำรวจความต้องการอยู่ คือ กลุ่มวัด สำนักสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรม ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีพระสงฆ์ นักบวช คุณสมบัติมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก