ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มอบกายอุปกรณ์รถเข็นมูลนิธิ ISGF แก่ผู้พิการด้อยโอกาสในพื้นที่ยะลา-นราธิวาส

วันที่ลงข่าว: 16/08/21

            อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้ เป็นตัวแทนจากมูลนิธิ ISGF มอบกายอุปกรณ์รถเข็นแก่ ผู้พิการด้อยโอกาสในพื้นที่ยะลา-นราธิวาส

            คุณสือนะ ดีสะเอะ อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้เป็นตัวแทนจากมูลนิธิอาสาสมัครนานาชาติช่วยงานสังคมสงเคราะห์(INTERNATIONAL SUPPORT GROUP FOUNDATION) ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือสังคมและมอบโอกาสแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มคนพิการโดยนำกายอุปกรณ์รถเข็นมอบให้กับบุคคลดังกล่าว เพื่อใช้กิจวัตรประจำวัน อาชีพและการศึกษาในพื้นที่ จ.ยะลา ต.โกตาบารู ต.กอตอตือระ และ ต.เนินงาม อ.รามันฯ จ.นราธวาส บ้านแมะแซ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะฯ บ้านยานิง ,บ้านกือรง ต.จวบ อ.เจาะไอร้องฯ บ้านบูเกะ,บ้านสะเตีย,บ้านไอสเตีย อ.บูกิต อ.เจาะไอร้อง

            ในนามสมาคนพิการภาคใต้ ขอขอบคุณผู้นำท้องที่ ฝ่ายปกครองและคุณธนิษฐา วงศ์อภิชาต จากมูลนิธิอาสาสมัครนานาชาติช่วยงานสังคมสงเคราะห์(ISGF) เป็นผู้รวบรวมกลุ่มสตรีอาสาสมัครชาวไทยและชาวต่างชาติกลุ่มภรรยานักธุรกิจและกลุ่มภริยานักการทูตที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่มีความสนใจและต้องการหยิบยื่นช่วยเหลือจัดทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก