ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เชิญกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียน ฉีดวัคซินซิโนฟาร์ม รอบที่ 2

วันที่ลงข่าว: 29/07/21

        โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี กำลังรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบที่ 2 เพื่อป้องกันโควิด-19 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีน มี 4 กลุ่ม ประกอบด้วย พระภิกษุหรือนักบวช ผู้ป่วยติดเตียง(เฉพาะที่สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้) ผู้พิการที่มีเอกสารประกอบหรือมีความพิการเชิงประจักษ์ และผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปี นับถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 

        ทั้งนี้ ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

        สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 082 9742520 , 045 319288 หรือที่กลุ่มงานสุขศึกษา โทร 082 3628408 , 095 3740850

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก