ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพให้แก่คนตาบอดจังหวัดพัทลุง 73 ชุด

วันที่ลงข่าว: 12/07/21

          สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพให้แก่คนตาบอดจังหวัดพัทลุง เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอดในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

          วันที่  9 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายพัฒนธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย และคณะ ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ จำนวน 73 ชุด พร้อมเงินสด จำนวน 36,500 บาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอดในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง และนางปราณี รัตนประยูร รอง ผวจ.พัทลุง และคณะ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งทางนายกู้เกียรติฯ ผวจ.พัทลุง จะได้นำถุงยังชีพของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย พร้อมเงินสด รายละ 500 บาท ไปมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อไปมอบให้แก่คนพิการตามที่ อปท.ต่าง ๆ ได้คัดเลือกไว้ต่อไป

          อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนั้น ในขณะนี้ผู้ติดเชื้อตามพื้นที่ต่างๆได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคลัสเตอร์สมหวัง อ.กงหรา ซึ่งคลัสเตอร์ดังกล่าวพบผู้ป่วยแล้ว 23 ราย มีการกักเก็บตัวกลุ่มผู้เสี่ยงแล้ว จำนวน 104 ครัวเรือน โดยทางฝ่ายอำเภอ อปท. ผู้นำท้องถิ่น ฯลฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งครัวขึ้นในวัดสมหวัง ท้องที่ ม.3 ต.สมหวัง เพื่อจัดทำอาหารนำไปบริการแก่ผู้กักเก็บตัวเหล่านี้ โดยมีผู้มีจิตศรัทธานำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ฯลฯ ไปมอบให้กับครัวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทั้งอำเภอฯก็ได้ประกาศล็อกดาวน์หมู่บ้านพื้นที่ดังกล่าวแล้วเช่นกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก