ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี จัดพิธีมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) รอบที่ 2 ให้กับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 06/07/21

        วันที่ 5 ก.ค.64 ที่ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) รอบที่ 2 ให้กับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ พร้อมด้วยนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบในครั้งนี้

        โดยในพิธีได้มีการมอบรถสามล้อชนิดมือโยก จำนวน 11 คัน ให้กับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9 อปท. ได้แก่ เทศบาลตำบลพลวงสองนาง จำนวน 2 คัน, อบต.หนองฉาง จำนวน 2 คัน, อบต.ห้วยแห้ง จำนวน 1 คัน, อบต.วังหิน จำนวน 1 คัน, อบต.สุขฤทัย จำนวน 1 คัน, อบต.หนองกลางดง จำนวน 1 คัน, อบต.หลุมเข้า จำนวน 1 คัน, อบต.ทองหลาง จำนวน 1 คัน และเทศบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน 1 คัน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 77,000 บาท

        ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 กำหนดให้ศูนย์บริหารคนพิการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่คนพิการ อาทิ ออกบัตรประจำตัวคนพิการ สนับสนุนกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทุกระดับให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก