ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วุฒิสภาญี่ปุ่นอนุมัติข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว

วันที่ลงข่าว: 29/04/21

ฒิสภาญี่ปุ่นเห็นชอบในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ “อาร์เซ็ป” ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วในวันนี้ หลังจากข้อตกลงนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อต้นเดือน

 

อาร์เซ็ปประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 15 ชาติ ได้แก่สมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

หรือ อาเซียน 10 ประเทศ ร่วมด้วย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยมีการลงนามกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

 

คาดว่าจะสร้างเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่ครอบคลุมตลาดที่มีประชากรรวมกันกว่า 2 พัน 2 ร้อยล้านคน หรือเกือบร้อยละ 30 ของประชากรโลก ด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ จีดีพี รวมกันกว่า 26 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 30ของจีดีพีโลก และมีมูลค่าส่งออกกว่า

 

 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเมื่อมีผลบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวจะขจัดภาษีสินค้าร้อยละ 91 .

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก