ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ตั้งคณะกรรมการติดตามหลังการฉีดวัคซีนโควิด -19 ยืนยันเตียงมีเพียงพอกว่า 1,600 เตียง

วันที่ลงข่าว: 22/03/21

          นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่างถึงการศึกษาวิจัย วัคซีนโควิด -19 เพื่อประโยชน์ของคนไทยว่า  ขณะนี้ทางนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี  ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ทั้งจากชิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้มีคณะกรรมการติดตามการฉีดวัคซีน โดยการศึกษาวิจัยวัคซีนป้องกันโควิด-19 การศึกษา ค้นหาหาความรู้อย่างเป็นระบบ ที่เกี่ยวกับวัคซีนในการป้องกันโควิด -19 เพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีน เน้นวัคซีนต้องได้รับการรับรองและปลอดภัย และหลังจากนี้จะมีการวิจัยกับคนไทยหลังการฉีดวัคซีนไปแล้ว ขณะนี้ได้มีผู้ที่ดูแลการวิจัยเรียบร้อยแล้ว โดยมีองค์กรด้านกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยคือ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือไฮแทป รับผิดชอบเรื่องวัคซีนพลาสปอต ถึงขั้นตอนต่างๆ ขณะนี้ได้เริ่มโครงร่างวิจัยแล้ว ในประเทศอาเซียน 10 ประเทศแล้ว 

          นอกจากนี้ ได้มีการติดตามการฉีดวัคซีนทั้งสองตัวที่ฉีดไปแล้ว และทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเป็นผู้ติดตามเชื้อกลายพันธุ์ ทั้งนี้ 1- 2 เดือน จะมีการรายงานภูมิของผู้ที่ฉีดไปแล้วจาก รพ.ศิริราช รามา กรมการแพทย์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่าในประเทศไทยถึงผลลัพธ์การใช้วัคซีนในคนไทย จะได้ผลเหมือนต่างประเทศหรือไม่ 

          อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงคลัสเตอร์ย่านบางแคว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อที่บางแคแล้วกว่า 200 ราย ยืนยันเตียงมีเพียงพอแน่นอน  โดยพื้นที่ กทม. มีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กว่า 1,800 เตียง ใช้ไปแล้วเพียง 200 เตียง ว่างกว่า 1,600 เตียง และมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยที่รักษาที่ รพ. บางขุนเทียน และผู้ป่วยติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุก มีเตียงเพียงพอ พร้อมทั้งเดินหน้าค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ใกล้เคียงย่านบางแคต่อเนื่อง   

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก