ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ อุทัยธานี เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และพระอนุเคราะห์ จำนวน 6 ราย ในพื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ลงข่าว: 19/03/21

        วันที่ 17 มี.ค.64 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        ร่วมกันลงพื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และพระอนุเคราะห์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 ราย ได้แก่ เด็กหญิงณัฐร์ฐาพร ขุมเพ็ชร์ อายุ 9 ปี ป่วยเป็นโรคก้อนเลือดบริเวณแก้มข้างขวา, นายปราโมทย์ ขุมเพ็ชร อายุ 58 ปี เป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม, นางสาวนภสร วรพุฒิ อายุ 20 ปี ป่วยเป็นเนื้องอก 

        และผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จำนวน 3 ราย ได้แก่ เด็กชายชัชพงษ์ คิดอ่าน อายุ 12 ปี พิการทางสมองตั้งแต่กำเนิด, นางสำอาง น้ำเพ็ชร อายุ 58 ปี ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และนายมานะ รัตนะกุล อายุ 45 ปี เป็นอัมพาตท่อนล่าง จากอุบัติเหตุรถทับหลัง

        ทั้งนี้ จากการเยี่ยมติดตามพบว่า สถานะผู้ป่วย มีทั้งอยู่ในขั้นติดตามอาการ และกำลังรักษา โดยผู้ป่วยมีความต้องการค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล แพมเพิส อุปกรณ์การทำความสะอาดแผล เงินกู้ยืมฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน

        ขณะที่ในรายของ เด็กหญิงณัฐร์ฐาพร ขุมเพ็ชร์ นอกจากให้การรักษาพยาบาลแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางช่วยเหลือให้เด็กคนดังกล่าว ซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี ได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง เพื่อโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก