ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองผู้ว่าฯอยุธยา นำทีมเยี่ยมเยียนบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่อำเภอเสนา

วันที่ลงข่าว: 13/03/21

        วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดอำเภอเสนา ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม "พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน" ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมติดตามดูแลสภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต จำนวน 10 ราย อันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเสนา โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ พมจ. ภาคีเครือข่าย วัดพนัญเชิง วรวิหาร โดยพระธรรมรัตนมงคล วัดตะโก โดยพระครูสิทธิสรคุณ (พระอาจารย์แก้ว) มูลนิธิพุทธะมหาเมตตาและมูลนิธิบุญญานุภาพ โดยพระครูปลัดกิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

        นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน รวมไปถึง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ทีม พม.พระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่ อำเภอเสนา รวม 10 รายที่ทีม พม. ได้ทำการสำรวจและพิจารณาครอบครัวของประชาชนที่รับความเดือดร้อน ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่ โดยได้มีการพูดคุยให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต พร้อมกับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก