ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองผู้ว่าฯ อยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "การสร้างอาชีพและสร้างรายได้จากการทำไม้กวาด" ของชมรมส่งเสริมอาชีพคุณภาพชีวิตสิทธิ์คนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ลงข่าว: 15/03/21

            วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุทัย อำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "การสร้างอาชีพและสร้างรายได้จากการทำไม้กวาด" โดยมี นายณัฐพล ลาภเกิน ประธานชมรมส่งเสริมอาชีพคุณภาพชีวิต สิทธิ์คนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภออุทัย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มี ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการและคนในครอบครัวของคนพิการ เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน 

            นายณัฐพล ลาภเกิน ประธานชมรมส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต สิทธ์คนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกคนพิการ ทำให้ทราบว่าคนพิการส่วนใหญ่ต้องการมีอาชีพ มีงานทำ ที่จะสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชมรมส่งเสริมอาขีพ คุณภาพชีวิตสิทธิ์ คนพิการทางร่างกาย และการเคลื่อนไหวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการสนับสนุนจากโครงการ"สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี" จึงจัดโครงการฝึกอบรม"การสร้างอาชีพและสร้างรายได้จากการทำไม้กวาด" โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรม เพื่อที่จะสนับสนุนให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ/คนในครอบครัวคนพิการมีอาขีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพประสบการณ์ และเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้การสร้างอาชีพของคนพิการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมการทำไม้กวาด มาต่อยอดนำมาประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเป็นการช่วยเหลือคนพิการอย่างยั่งยืน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก