ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พ่อเมืองปทุมธานี ปิดกิจกรรมการขับเคลื่อน โครงการ”เราชนะ” พร้อมทั้งทำความสะอาด บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด

วันที่ลงข่าว: 10/03/21

        วันที่ 5 มี.ค.64  เวลา 16.00 น. ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ปิดกิจกรรมการขับเคลื่อน โครงการ”เราชนะ” พร้อมทั้งทำความสะอาด บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นายยงยุทธ มุณีจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต ปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์ คลังจังหวัดปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นคนสุดท้ายก็ปิดโครงการ เป็นคุณยาย วัย 82 ปี 

        ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี เปิดจุด รับลงทะเบียน โครงการ”เราชนะ” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ ที่ว่าการอำเภอ 7 อำเภอ พร้อมหน่วยเคลื่อนที่ระดับตำบล เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 โดยมียอดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้ 

        1.จำนวนประชาชนที่สมัครโครงการเราชนะในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 432,709 ราย 

        2.ลงทะเบียนกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 20,063 ราย

        3.ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน  89,812 ร้านค้า

        4.กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ไม่มีสมาร์ทโฟน จำนวน 7,649 ราย

        5. ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ จำนวน 2,266 ราย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก