ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีม ลงพื้นให้บริการทำบัตรฯให้ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุ ถึงบ้าน

วันที่ลงข่าว: 10/03/21

        นายอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมลงพื้นที่ 3 ตำบล เพื่อให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนพิการทุพพลภาพและผู้สูงอายุ ถึงที่บ้าน พร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" ในการยืนยันตัวตน 

        นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอร่องคำ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เพชร ณ กาฬสินธุ์ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 จังหวัดกาฬสินธุ์ ลูกจ้างเหมาบริการตำบลบูรณาการ (TST) ลงพื้นที่ 3 ตำบล ในพื้นที่อำเภอร่องคำ เพื่อให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนพิการทุพพลภาพและผู้สูงอายุถึงที่บ้าน พร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" ในการยืนยันตัวตนพร้อมกำหนด PINcode ในการใช้สิทธิ์ ให้กับประชาชนกลุ่มพิเศษ ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการทุพพลภาพและผู้สูงอายุ จำนวน 43 คน โดยแยกรายตำบล ประกอบด้วย ตำบลร่องคำจำนวน 17 คน ตำบลเหล่าอ้อยจำนวน 16 คน และตำบลสามัคคีจำนวน 10 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีความพึงพอใจที่ภาครัฐ เห็นความสำคัญและให้บริการประชาชนกลุ่มพิเศษ ให้ได้รับความสะดวกมากที่สุด

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก